Zee  Smart 2-4 Yaş Görsel Dikkat Seti

Zee Smart 2-4 Yaş Görsel Dikkat Seti

Kategoriler

              

Zee  Smart 2-4 Yaş Eğleniyorum Öğreniyorum

10 adet Egzersiz Kitabı,

1 adet 8 taşlı Eşleştirme Paneli

120 Soru, 960 Egzersiz

Sayfa Sayısı: Her Kitap 27 Sayfa

 

Ürün Açıklaması 

2-4 yaş grubuna yönelik hazırlanmış bu set çocukların görsel algı yeteneklerini geliştiren çeşitli egzersizler içerir. Eşleştirme, ilişkilendirme, büyük-küçük kavramı ve renk kavramı gelişen beceriler arasındadır. Böylece çocuğunuzun algılama ve ilişkilendirme, bağlantılar kurma becerilerini destekler, gelişmesine yardımcı olur ve gelişim sürecini yakından takip edebilirsiniz.

 

2-4 yaş grubu setinde bulunan egzersizler 8 taşlı eşleştirme paneli ile oynanmaktadır. Eşleştirme paneli içindeki taşların ön yüzeyindeki desenler hedef yaş grubuna uygun olarak seçilmiştir. Taşların arka yüzeylerinde ise cevap anahtarlarını oluşturan renkli desenler yer almaktadır. Böylece verilen cevapların doğruluğunu hem siz hem de çocuğunuz rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Set içinde bulunan tüm egzersizler eşleştirme paneli ile oynanmaktadır. Eşleştirme paneli, çocukları egzersizleri yaptıktan sonra, kendi kendilerini kontrol edebilmelerine olanak sağlar. Bu da çocuklara bağımsız bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

 

ZE² Smart Görsel Dikkat Seti anaokulunda veya ilköğretimde işlenen kitaplardan oldukça faklıdır. Çocuklar hem bir yandan oyun oynar gibi eğlenir hem de bir yandan da hiç farkında olmadan ve sıkılmadan öğrenirler. Çocukların bulmacaları çözebilmek için harcadıkları efor onların konsantrasyon yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlar.

Set hazırlanırken zorluk seviyesine dikkat edilmiş, kitaplar kolaydan zora doğru hazırlanmıştır. Bu şekilde çocuğunuzun zorlanmadan ve sıkılmadan gelişimi ilerler, geliştikçe özgüveni artar ve yılmaz.

 

Zekare Seti ile Amaçlanan

– Çocukların görsel hafızalarının ve görsel algı becerilerinin geliştirilmesi,

– Çeşitli oyunlarla eşleştirme, tamamlama, bağlantı kurma, benzerlik ve farklılık görme becerilerini edinmesi,

– Benzer resimler arasındaki farklılıkları ayırt ederek odaklanma, konsantrasyon ve dikkat becerilerini arttırması,

– Şekiller ve resimler arasında bağ kurarak tablo okuma alışkanlığının kazandırılması,

– Görsel algı oyunlarıyla temel matematik bilgilerini edinmeleri,

– Parça-bütün ilişkisi kurma ve eşleştirme tamamlama ve yön kavramlarının geliştirilmesi,

– Farklı geometrik şekilleri ve renkleri tanımaları, şekiller arası bağlantı kurma ve şekil zemin algısı kazanmalarıdır.

 

Geliştirdiği Beceriler

– Dikkat, konsantrasyon ve odaklanma

– El – göz koordinasyonu

– Analitik düşünme ve akıl yürütme

– Sınıflama ve sıralama

– Tümden gelim – tüme varım

– Algılama ve ilişkilendirme

– Benzerlik görme ve farklılık ayırma

– Parça – bütün ilişkisi kurma

– Soyut ve bağlantısal düşünme

– Eleştirme ve tamamlama

– Şekil – zemin algısı

– Problem çözme ve bağımsız iş yapabilme

 

Setin İçinde Yer Alan Kitaplar 

– Eşleştirme Oyunları

Bu kitapta resimler arası birebir eşleştirme oyunlarıyla çocukların görsel algı yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

– Renk Oyunları

Bu kitabın amacı çocuklara temel renk kavramlarını öğretmek ve renk algılarını geliştirmektir.

– Görsel Zeka 1

Bu kitapta amaç farklı türden oyunlarla çocukların eğlenerek görsel algı yeteneklerinin geliştirilmesidir.

– Görsel Zeka 2

Bu kitapta amaç farklı türden oyunlarla çocukların eğlenerek görsel algı yeteneklerinin geliştirilmesidir.

– Bağlantı Kurma

Bu kitapta çocukların çeşitli oyunlarla resimler arasında bağlantı kurarak görsel algı yeteneklerini geliştirmek amaçlanmıştır.

– Oyun Atölyesi

Bu kitapta amaçlanan farklı türden temel çalışmalarla çocukların görsel algı becerilerini eğlenerek geliştirmelerini sağlamaktır.

– İlişkilendirme

Bu kitapta çocukların farkı resimler arasında ilişki kurma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

– Oyun Parkı

Bu kitapta çeşitli oyunlarla çocukların eşleştirme, tamamlama benzerlik ve farklılık görme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

– Dikkat Oyunları 1

Bu kitabın amacı çocukların çeşitli egzersizlerle dikkat ve görsel algı yeteneklerini geliştirmektir.

– Dikkat Oyunları 2

Bu kitabın amacı çocukların çeşitli egzersizlerle dikkat ve görsel algı yeteneklerini geliştirmektir.

 

Yaş Grubu:2-4 Yaş

Youtube link

https://www.youtube.com/watch?v=pqPRdcecnPg&feature=youtu.be

Barkod

9786058500907