Zee Smart 5 Yaş Görsel Dikkat Seti

Zee Smart 5 Yaş Görsel Dikkat Seti

Kategoriler

              

Zee Smart 5 Yaş

10 adet Egzersiz Kitabı,

1 adet 8 taşlı Eşleştirme Paneli
120 Soru, 960 Egzersiz
Sayfa Sayısı: Her Kitap 27 Sayfa

Ürün Açıklaması

5 yaş grubuna yönelik hazırlanmış bu set çocukların görsel algı yeteneklerini geliştiren çeşitli egzersizler içerir. Eşleştirme, ilişkilendirme, büyük-küçük kavramı ve renk kavramı gelişen beceriler arasındadır. Böylece çocuğunuzun algılama ve ilişkilendirme, bağlantılar kurma becerilerini destekler, gelişmesine yardımcı olur ve gelişim sürecini yakından takip edebilirsiniz.

5 yaş grubu setinde bulunan egzersizler 8 taşlı eşleştirme paneli ile çözülmektedir. Eşleştirme paneli içindeki taşların ön yüzeyindeki desenler hedef yaş grubuna uygun olarak seçilmiştir. Taşların arka yüzeylerinde ise cevap anahtarlarını oluşturan renkli desenler yer almaktadır. Böylece verilen cevapların doğruluğunu hem siz hem de çocuğunuz rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Set içinde bulunan tüm egzersizler eşleştirme paneli ile yapılır. Eşleştirme paneli, çocukları egzersizleri yaptıktan sonra, kendi kendilerini kontrol edebilmelerine olanak sağlar. Bu da çocuklara bağımsız bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

ZE² Smart Görsel Dikkat Seti anaokulunda veya ilköğretimde işlenen kitaplardan oldukça faklıdır. Çocuklar hem bir yandan oyun oynar gibi eğlenir hem de bir yandan da hiç farkında olmadan ve sıkılmadan öğrenirler. Çocukların bulmacaları çözebilmek için harcadıkları efor onların konsantrasyon yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlar.
Set hazırlanırken zorluk seviyesine dikkat edilmiş, kitaplar kolaydan zora doğru hazırlanmıştır. Bu şekilde çocuğunuzun zorlanmadan ve sıkılmadan gelişimi ilerler, geliştikçe özgüveni artar ve yılmaz.

Zekare Seti ile Amaçlanan

– Çocukların görsel hafızalarının ve görsel algı becerilerinin geliştirilmesi,
– Çeşitli oyunlarla eşleştirme, tamamlama, bağlantı kurma, benzerlik ve farklılık görme becerilerini edinmesi,
– Benzer resimler arasındaki farklılıkları ayırt ederek odaklanma, konsantrasyon ve dikkat becerilerini arttırması,
– Şekiller ve resimler arasında bağ kurarak tablo okuma alışkanlığının kazandırılması,
– Görsel algı oyunlarıyla temel matematik bilgilerini edinmeleri,
– Parça-bütün ilişkisi kurma ve eşleştirme tamamlama ve yön kavramlarının geliştirilmesi,
– Farklı geometrik şekilleri ve renkleri tanımaları, şekiller arası bağlantı kurma ve şekil zemin algısı kazanmalarıdır.

Geliştirdiği Beceriler

– Dikkat, konsantrasyon ve odaklanma
– El – göz koordinasyonu
– Analitik düşünme ve akıl yürütme
– Sınıflama ve sıralama
– Tümden gelim – tüme varım
– Algılama ve ilişkilendirme
– Benzerlik görme ve farklılık ayırma
– Parça – bütün ilişkisi kurma
– Soyut ve bağlantısal düşünme
– Eleştirme ve tamamlama
– Şekil – zemin algısı
– Problem çözme ve bağımsız iş yapabilme
Setin İçinde Yer Alan Kitaplar

Zeka ve Dikkat Geliştirme 1
Bu kitapta çeşitli oyunlarla çocukların parça – bütün ilişkisi kurma, eşleştirme, gölge tanıma ve büyük – küçük kavramlarımı tanıma ve ayırt etme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Zeka ve Dikkat Geliştirme 2
Bu kitap çocukların parça-bütün ilişkisi kurma, büyük – küçük kavramlarını tanıma ve ayırt etme, tamamlama, ilişkilendirme ve detayları tanıma yeteneklerini geliştiren oyunlar içerir.

Dikkat Atölyesi
Bu kitapta çeşitli uygulamalarla çocukların bağlantı kurma, gölge tanıma, parça – bütün ilişkisi kurma, tamamlama, detayları tanıma, şekil – zemin algısı, yön kavramı, ilişkilendirme, bedensel hareketleri tanıma ve soyut düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Görsel Yetenek 1
Bu kitabın amacı çeşitli oyunlarla çocukların renk kavramı, bağlantı kurma, şekil – zemin algısı, bedensel hareketleri tanıma, yön kavramı, görsel hafıza ve detayları tanıma yeteneklerini geliştirmektir.

Görsel Yetenek 2
Bu kitap benzerlik görme – farklılık ayırma, eşleştirme, görsel hafıza, detayları tanıma, soyut düşünme ve örüntü çözme becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlar içerir.

Mantık Oyunları
Bu kitapta çeşitli oyunlarla çocukların görsel hafıza, detayları tanıma, renk kavramı, parça – bütün ilişkisi kurma ve soyut düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Harfler ve Sayılar
Bu kitabın amacı çocukların renk kavramı, tamamlama ve eşleştirme yeteneklerini geliştiren oyunlarla temel harf ve sayı bilgilerini edinmelerini sağlamaktır.

Zeka Atölyesi 1
Bu kitapta çeşitli uygulamalarla çocukların parça – bütün ilişkisi kurma, benzerlik görme – farklılık ayırma, soyut düşünme, detayları tanıma, görsel hafıza, ilişkilendirme, yön kavramı ve perspektif yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Zeka Atölyesi 2
Bu kitap çocukların eşleştirme, soyut düşünme, ilişkilendirme, parça – bütün ilişkisi kurma ve detayları tanıma becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlar içerir.

Akıl Oyunları
Bu kitabın amacı karmaşık eşleştirme oyunlarıyla çocukların renk kavramı, görsel hafıza, temel geometrik şekil bilgisi, benzerlik – görme farklılık ayırma, odaklanma, konsantrasyon ve dikkat becerilerini geliştirmektir.

 

Youtube Link

https://www.youtube.com/watch?v=A2gFJw–ecI&feature=youtu.be

 

Barkod

9786058500969